Aanbod

 

Trainingen en individuele coaching

 

Maatwerk staat bij ons voorop.

Nieuwe patronen biedt trainingen en individuele begeleiding. Alle diensten zijn gericht op het bereiken van een betere balans op werk en privé. Waar iemand het meeste bij gebaat is, is voor iedereen anders. Daarom starten we altijd met een intakegesprek, veelal gevolgd door het invullen van 1 of meerdere testen en het samen bepalen van de leerdoelen

Sommige mensen ontwikkelen zich beter in een groep, anderen hebben meer baat bij individuele coaching. Daarom bieden we groepstrainingen van 6 tot 8 weken en individuele coaching. We werken zowel voor werkgevers als voor particulieren.

 

 

Individuele coaching

 

Een op een begeleiding op maat

 

Bij individuele coaching staat jouw vraag en je persoonlijke ontwikkeling centraal. In een startgesprek wordt bepaald waar je aan wilt werken.  Het kan bijvoorbeeld gaan om loopbaanvraagstukken of heroriëntatie op werk. Samen maken we een inschatting hoeveel bijeenkomsten we nodig hebben om jouw doel te bereiken. Ook zijn alle trainingen op deze site in één-op-één individuele coaching te volgen.   Ingrid Scheurink is ervaren loopbaancoach. Ze is aangesloten bij de beroepsvereniging Noloc.

 

 

Geleide intervisie

 

Geleide intervisie is leren met en van elkaar

 

In intervisie leren collega’s van én met elkaar. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. In een veilige omgeving worden onder meer  inhoudelijke onderwerpen over het werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen en ethische dilemma’s besproken. Door onze professionele begeleiding wordt de ontwikkeling van zowel de individuele deelnemer als van de groep gestimuleerd. Er wordt gewerkt aan oplossingen van werkinhoudelijke vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Zowel Birgit Grimbergen als Ingrid Scheurink zijn LVSC getraind.

 

 

Moreel beraad

Omgaan met ethische dilemma’s

 

In het moreel beraad bespreken we, volgens een vast stramien, ethische dilemma’s die zich op het werk voordoen. Een ethisch dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat ten koste van de andere waarde. Bijvoorbeeld: moet je altijd eerlijk en transparant zijn, ook als je daarmee iemand kwetst? En waar ligt dan de grens? Vaak moet je in een seconde beslissen wat je doet. Waar doe je dan goed aan?

In een moreel beraad kijken we vanuit de feiten in de casus naar de verschillende perspectieven en zoeken we naar verschillen en overeenkomsten. De leidt tot inzicht en begrip en tot concrete acties voor de toekomst.

 

Birgit Grimbergen is sinds een aantal jaren actief als gespreksleider moreel beraad.