Omgaan met ethische dilemma’s

In het moreel beraad bespreken we, volgens een vast stramien, ethische dilemma’s die zich op het werk voordoen. Een ethisch dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat ten koste van de andere waarde. Bijvoorbeeld: moet je altijd eerlijk en transparant zijn, ook als je daarmee iemand kwetst? En waar ligt dan de grens? Vaak moet je in een seconde beslissen wat je doet. Waar doe je dan goed aan?

In een moreel beraad kijken we vanuit de feiten in de casus naar de verschillende perspectieven en zoeken we naar verschillen en overeenkomsten. De leidt tot inzicht en begrip en tot concrete acties voor de toekomst.

Birgit Grimbergen is sinds een aantal jaren actief als gespreksleider moreel beraad.

Meer informatie of een afspraak? Neem contact op met Birgit.