Empowerment zorgt voor de juiste balans op het werk en thuis

Regie hebben over je eigen leven, beslissingen kunnen nemen die bij je passen en deze kunnen verantwoorden naar jezelf en anderen, dat is empowerment. Empowerment helpt werknemers om beter in het werk te staan.
In onze trainingen werken we aan:

·       Vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken.

·       Keuzes maken in het belang van jezelf en de organisatie met controle over je eigen situatie.

·       Invloed op de rol op het werk en in de maatschappij.

·       Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden.

·       Een positief zelfbeeld.

·       Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is.

Wij hebben jarenlange ervaring in het trainen van empowerment en het bevorderen van een empowerende houding bij werkgevers. We gebruiken daarvoor de VrijBaan methode. In onze training brengen we op basis van een gevalideerde vragenlijst de ontwikkelbehoeften in kaart. Daarna maken we een trainingsprogramma op maat dat zowel in een groep (van maximaal 10 personen) als individueel kan worden gevolgd met een grote variëteit aan oefeningen en opdrachten. Na afloop wordt het resultaat in kaart gebracht met behulp van de vragenlijst.