Iedereen kan een burn-out krijgen

We lopen allemaal tijdens onze loopbaan wel een keer tegen grenzen aan. Vaak komt dit door te hoge werkdruk, te hoge verwachtingen van het werk en van jezelf, de snelheid en de sociale druk van de communicatiemedia en de verwachting van de maakbare samenleving. Wanneer de druk te groot wordt en te lang aanhoudt, kan dit leiden tot een burn-out. Mensen met een burn-out voelen zich extreem moe, mentaal afstand nemen lukt niet meer terwijl de prestaties op het werk achterblijven. Bij burn-out komt de balans pas weer na vele maanden terug. Werken is in die periode vaak onmogelijk en de kosten voor de werkgever lopen snel op. Meestal ziet de omgeving al langere tijd dat het niet goed gaat met een werknemer.

In onze trainingen leren we (beginnende) werknemers oude patronen te herkennen en nieuwe patronen op te pakken om uitval te voorkomen. Met onze integrale preventieve aanpak zetten we in op weerbaarheid, optimisme, flexibiliteit en vertrouwen in eigen kunnen. We werken aan bewustwording: wat geeft energie en wat kost energie? Met behulp van het wetenschappelijke gevalideerde energiekompas brengen we de leerbehoefte van werknemers in kaart. Met opdrachten en oefeningen werken we aan de balans in de werkeisen die energie kosten en de energiebronnen op het werk. Vanzelfsprekend kijken we daarbij ook naar de werkgever, de bedrijfscultuur en hoe daarmee om te gaan. Voor alles geldt: meten is weten. Daarom meten we na afloop wat het resultaat is van de training met een wetenschappelijk gevalideerde test.

Meer informatie of een afspraak? Neem contact op met Birgit of Ingrid.