Het energiekompas

Het energiekompas is gebaseerd op het Job Demands – Resources (JD-R) Model. Dit is een wetenschappelijk model dat ervan uit gaat dat hoge werkeisen (job demands) stressreacties en ongezondheid tot gevolg hebben. Andersom leidt het beschikken over veel energiebronnen (job resources) tot hogere motivatie en productiviteit. Werkeisen zijn alleen stressvol als de inspanningen om daaraan te voldoen te hoog zijn. Of als iemand daarvan onvoldoende kan herstellen.

Het energiekompas  geeft inzicht in de mate van bevlogenheid en werkstress van medewerkers. Daarnaast verkent het Energiekompas de mogelijke oorzaken van bevlogenheid en werkstress, zodat ook helder wordt hoe bevlogenheid en werkstress effectief te beïnvloeden is. Het Energiekompas is gemaakt voor organisaties, maar ook voor individuele medewerkers. Je krijgt na het invullen een volledig geautomatiseerd individueel feedbackrapport dat je  eigen scores vergelijkt met het Nederlandse gemiddelde.