Geleide Intervisie; leren van elkaar

In intervisie leren collega’s van én met elkaar. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. In een veilige omgeving worden onder meer  inhoudelijke onderwerpen over het werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen en ethische dilemma’s besproken. Door onze professionele begeleiding wordt de ontwikkeling van zowel de individuele deelnemer als van de groep gestimuleerd. Er wordt gewerkt aan oplossingen van werkinhoudelijke vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling.

Wij zijn LVSC opgeleid.